เคล็ดลับ เลี้ยงลูกเจนอัลฟ่า เด็กที่เติบโตมากับยุคเทคโนโลยี

asider8629

ขีดเขียนเต็มตัว (144)
เด็กใหม่ (0)
เด็กใหม่ (0)
POST:170
เมื่อ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 15.45 น.

เด็กที่เกิดและเติบโตมาแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันไปตามยุคสมัย เพราะโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งผู้คน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการเลี้ยงดูเด็กในแต่ละเจน เหมือนรุ่นปู่ย่าตายายเลี้ยงดูพ่อแม่เรามาหรือให้เหมือนกับที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาก็คงจะไม่ได้


เด็กเกิดและเติบโตอยู่ในยุคนี้เป็นยุคล่าสุดคือ เจนอัลฟ่า เรามาทำความรู้จักกันหน่อยค่ะ ว่า gen alpha คือ อะไร
gen alpha คือ เด็กที่เกิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ส่วนใหญ่เด็กเจนอัลฟ่าจะเป็นรุ่นลูกของ Gen Y หรืออาจมีบางส่วนที่เป็นรุ่นลูกของ Gen X ต้องบอกเลยว่าเด็กเจน alpha นี้เป็นเด็กที่เกิดมากับยุคเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้ ตั้งแต่เกิดเขาได้เห็นสมาร์ทโฟน เห็นอินเทอร์เน็ตทีวี เห็นรถไฟฟ้าแล้ว เด็กเกิดมาพร้อมการเห็นและรับรู้ถึงโลกที่ทันสมัย โลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและความสะดวกสบายต่าง ๆ


สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้อง เลี้ยงลูกเจนอัลฟ่า มักจะมีคำถามหรือความห่วงกังวลอยู่เหมือนกันว่า เราจะมีวิธีเลี้ยงลูกในเจนนี้อย่างไร เพราะถือว่าท้าทายอยู่ไม่น้อย


แนะนำลูกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงเทคโนโลยี ใช้งานได้คล่อง และเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้มากและรวดเร็ว พ่อแม่ควรสอนให้เด็กรู้จักจัดการกับการใช้งานเทคโนโลยีให้เหมาะสม ทั้งเรื่องของขอบเขตในการใช้งาน เนื้อหาในการเข้าชม และระยะเวลาที่เด็กอยู่กับเทคโนโลยีในแต่ละวันให้เหมาะกับวัย


แนะนำลูกให้คำนึงถึงความปลอดภัยและข้อมูลส่วนตัว สิ่งที่เด็ก เจนอัลฟ่า ต้องได้รับคำแนะนำคือเรื่องการรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวของตนเอง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนในครอบครัว คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความรู้ในเรื่องที่ต้องระวังกับการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจเป็นความเสี่ยงถึงความปลอดภัยของลูก


แนะนำลูกให้พัฒนาทักษะทางสังคม การ เลี้ยงลูกเจนอัลฟ่า คุณพ่อคุณแม่ต้องชักชวนให้เด็ก ๆ มีโอกาสเข้าสังคม มีการรวมกลุ่ม หรือไปพบเจอทำกิจกรรมกับโลกภายนอกที่ไม่ใช่โลกอินเทอร์เน็ตหรือ โลกโซเชียลเสมือนจริงด้วย เด็กควรได้ทำกิจกรรมที่ต้องลงมือ ได้คิด วิเคราะห์ ได้สัมผัสจริง ได้สนทนาแบบตัวต่อตัวและต่อหน้าสาธารณะ ฯลฯ เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมที่โลก

เทคโนโลยีอาจไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมด ไม่ควรปล่อยให้เด็ก ๆ อยู่กับหน้าจอทั้งวันและปฏิเสธไม่พบปะกับผู้คน
หมั่นพูดคุยซักถามเพื่อเช็กสุขภาพจิตของเด็ก ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลเข้าหาเด็กเจนนี้ได้โดยไม่ได้ถูกกรอง มีโอกาสที่จะมีผลกับสุขภาพจิตของเด็กได้ คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นพูดคุย ซักถาม ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ลำพังเป็นเวลานาน ๆ ให้เด็กรู้จักควบคุมและปรับเปลี่ยนอารมณ์อย่างเหมาะสม


เป็นแบบอย่างที่ดี หมดยุคของการสอนลูกแบบพูดปาว ๆ เด็กยุคใหม่มีเหตุมีผล มีคำถาม ไม่ยอมรับสิ่งที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี จะแนะนำหรือสอนลูกให้ทำอะไรโดยที่ตัวเรายังทำไม่ได้นั้นคงจะไม่ได้ ควรสอนหรือแนะนำลูกแบบเป็นเพื่อน ให้โต้แย้งพูดคุยได้ เปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงความคิดเห็น


การ เลี้ยงลูกเจนอัลฟ่า เป็นความท้าทายสำหรับคุณพ่อคุณแม่ เชื่อว่าเคล็ดลับที่นำเสนอในวันนี้จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มีแนวทางนำไปปรับใช้เลี้ยงลูกและให้คำแนะนำลูกได้เป็นอย่างดี รวมถึงในยุคปัจจุบันก็มีการเรียนเเบบ home school ซึ่งผู้ปกครองสามารถปรับการเรียนตามความถนัดของเด็กๆ และมีใบรับรองสำเร็จการศึกษา สมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้เหมือนเรียนในระบบ หากผู้ปกครองเห็นว่าการเรียน home school เหมาะสมกับลูกก็สามารถออกแบบการเรียนการสอนแบบอิสระและคอยประเมินผล วัดผลประจำเดือนเหมือนโรงเรียนทั่วไป หากกรณีอยากให้ลูกกลับเข้าโรงเรียนในระบบก็สามารถทำได้โดยขอใบรับรองวุฒิการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าเรียนในระบบตามปกติก็ได้เช่นกัน

โพสตอบ

* ต้องล็อกอินก่อนครับ ถึงสามารถเโพสตอบได้

 
รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
ข้อความ : เลือกเล่นเสียง
สนทนา