อัปเดต กองทุนรวมที่น่าสนใจ 2024 พื้นฐานดี ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ

waanbotan_

ขีดเขียนเต็มตัว (173)
เด็กใหม่ (0)
เด็กใหม่ (0)
POST:214
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 17.52 น.

กองทุนรวม คือ เครื่องมือการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด ภายใต้เงื่อนไขความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สมัครลงทุนกองทุนรวมด้วยการบริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นระบบโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้เศรษฐกิจโลกจะยังคงมีความผันผวนจากปัจจัยต่าง ๆ แต่ ผลตอบแทนกองทุนรวม กลับเป็นที่น่าพึงพอใจ

 

เช็กลิสต์ กองทุนรวมแนะนำให้ผลตอบแทนดี จากธนาคารกรุงไทย 

1.KT-MINING - กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์ 

เป็นกองทุนรวมในหมวดอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงของกองทุนระดับ 7 โดยจะลงทุนในกลุ่มโลหะและเหมืองแร่ ซึ่งเน้นหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Metals and Mining เป็นกองทุนรวมหลัก และไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ktam.co.th/fif-fund-detail.aspx?IdF=40

 

  1. KT-HiDiv - กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์

เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 7 เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานผลการดำเนินงานดี มีศักยภาพในการจ่ายปันผล และมีประวัติการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยกองทุนนี้มีนโยบายจ่ายปันผลปีละไม่เกิน 12 ครั้ง

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ktam.co.th/mutual-fund-detail.aspx?IdF=2

 

  1. KT-SET50-A - กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า)

มีความเสี่ยงระดับ 6 จัดอยู่ในประเภทกองทุนรวมตราสารทุน ลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET50 เป็นหลัก รวมทั้งหุ้นที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ด้วย โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ ทั้งยังไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ktam.co.th/mutual-fund-detail.aspx?IdF=270

 

  1. KT-ENERGY - กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์

เป็นกองทุนประเภทกองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่มีความเสี่ยงระดับ 7 ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล เน้นลงทุนในกองทุน BGF World Energy Fund เป็นหลัก โดยจะลงทุนในหุ้นของธุรกิจสำรวจและจัดจำหน่ายพลังงาน รวมทั้งพลังงานทดแทนต่าง ๆ ซึ่งมีโอกาสเติบโตสูง เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุน

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ktam.co.th/fif-fund-detail.aspx?IdF=36

 

  1. KSET50LTF-L: กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 (ชนิด LTF)

จัดอยู่ในประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทกองทุนรวมดัชนีตราสารทุน (Index Fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ ตราสารแห่งทุน ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีความเสี่ยงระดับ 6 และไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ktam.co.th/rmf-ltf-fund-detail.aspx?IdF=2


กองทุนรวมที่น่าสนใจ ในปี 2022 พื้นฐานดี ให้ ผลตอบแทนกองทุนรวม สม่ำเสมอจากธนาคารกรุงไทย ยังมีอีกหลายกองทุนที่น่าสนใจ สามารถศึกษาและซื้อกองทุนได้ง่ายผ่าน Krungthai Next แอปพลิเคชันที่ตอบรับทุกความต้องการและให้บริการครบวงจร รวมทั้งการซื้อ-ขายกองทุนด้วย ทั้งยังใช้งานง่าย สะดวก และมั่นใจได้ เนื่องจากเป็นเครื่องมือทางการเงิน วิธีออมเงินมนุษย์เงินเดือนของธนาคารกรุงไทย อย่างไรก็ตามทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน

โพสตอบ

* ต้องล็อกอินก่อนครับ ถึงสามารถเโพสตอบได้

 
รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
ข้อความ : เลือกเล่นเสียง
สนทนา