ลืมว่าทำประกันรถยนต์ไว้ที่ไหน? เช็คประกันรถยนต์อย่างไรได้บ้าง?

GUEST1649747579

ขีดเขียนชั้นมอปลาย (128)
เด็กใหม่ (0)
เด็กใหม่ (0)
POST:316
เมื่อ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 11.11 น.

ตรวจสอบประกันรถยนต์

สำหรับผู้ใช้รถยนต์นั้นคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการทำประกันพรบรถยนต์เพราะเป็นประกันรถยนต์ภาคบังคับ และหลายคนก็มักจะทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติมเพราะหวังว่าจะช่วยให้อุ่นใจขึ้นเวลาเกิดเหตุไม่คาดฝัน 

แต่เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาจริง ๆ กลับจำไม่ได้ว่าตนเองเคยไปสมัครประกันรถยนต์ที่ไหนไว้บ้าง หรือบางคนอาจทำเอกสารกรมธรรม์ของประกันพรบ.หาย ทำให้เกิดความยุ่งยากในการเคลมประกัน ในวันนี้เราจะมาบอกวิธีเช็คประกันรถยนต์ตนเองว่าไปทำไว้ที่ไหนบ้าง รวมถึงเช็คประกันภัยรถยนต์หมดอายุเมื่อไหร่ เพื่อไม่ให้พลาดชำระเงินจนประกันขาด    วิธีเช็คประกันรถยนต์ ทำอย่างไรได้บ้าง?

ในแต่ละวัน ๆ มีเรื่องที่ต้องให้จำมากมายจึงเป็นเรื่องปกติที่ใคร ๆ ก็อาจลืมได้ว่าตนเองเคยสมัครประกันรถยนต์ไว้หรือเปล่า หรือไปสมัครประกันรถยนต์ที่ไหนไว้บ้าง จำเลขกรมธรรม์รถยนต์ตัวเองไม่ได้ เอกสารกรมธรรม์รถยนต์หาย เราสามารถตรวจสอบประกันรถยนต์เช็คว่าเรามีประกันไหมด้วยการแสดงความเป็นเจ้าของรถหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรถยนต์และติดต่อจากช่องทางเหล่านี้


เช็คประกันรถยนต์ตัวเองกับสำนักงาน คปภ.

เราสามารถตรวจสอบข้อมูลเช็คประกันรถยนต์ของตนเองได้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงาน คปภ. โดยมีช่องทางให้ติดต่อกับสำนักงาน คปภ. หลายช่องทาง ดังนี้

 

 • โทรสายด่วนประกันภัย 1186
 • กลุ่มงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เบอร์โทรศัพท์ 02-515-3999 ต่อ 5360 ,5362 ,5304
 • ยื่นเรื่องติดต่อเพื่อขอตรวจสอบประกันรถยนต์ของตนเองได้ที่สำนักงาน คปภ. ประจำเขตพื้นที่หรือสำนักงาน คปภ. ประจำจังหวัดได้ในช่วงวันและเวลาราชการ


เช็คประกันรถยนต์ตัวเองกับบริษัทประกันภัยรถยนต์

กรณีที่จำได้ว่าเราเคยสมัครประกันรถยนต์เอาไว้แต่จำไม่ได้ว่าเราสมัครไว้ที่ไหนบ้าง สามารถเริ่มต้นด้วยการติดต่อสอบถามกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่คาดว่าได้สมัครทำประกันรถยนต์เอาไว้ได้ที่ Call Center ของบริษัทประกันภัยนั้น ๆ เลย เมื่อติดต่อ Call Center ของบริษัทประกันรถยนต์ส่วนมากทางบริษัทประกันรถยนต์จะขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปเช็คประกันรถยนต์ของผู้เอาประกันดังนี้

 • ชื่อ-นามสกุลของผู้เอาประกัน
 • เลขบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน
 • ข้อมูลเลขทะเบียนรถและหมายเลขตัวถังของรถยนต์ที่คาดว่าทำประกันไว้ของผู้เอาประกัน

หากทางบริษัทประกันรถยนต์นำข้อมูลเหล่านี้ไปเช็คประกันรถยนต์และพบข้อมูลทางบริษัทก็จะแจ้งเลขกรมธรรม์ให้กับผู้เอาประกันหรือหากเป็นในเวลาเกิดเหตุทางบริษัทประกันรถยนต์ก็จะเข้ามาดำเนินเรื่องต่อไป

แต่หากเป็นรถยนต์ที่เพิ่งออกใหม่ เพิ่งจะไปจดทะเบียนรถยนต์ได้ไม่นาน ปกติแล้วรถยนต์ที่ออกใหม่ทุกคันจะต้องไปสมัครประกันพรบรถยนต์อยู่แล้ว และหลายคนมักจะทำประกันพรบรถยนต์พร้อม ๆ กับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจกับทางบริษัทประกันรถยนต์เดียวกันเลยเพราะความสะดวก เราสามารถติดต่อกับบริษัทประกันที่ไปสมัครพรบรถยนต์ได้เพื่อเช็คประกันรถยนต์ว่าได้สมัครเอาไว้หรือไม่


เช็คประกันรถยนต์ตัวเองกับฐานข้อมูลกลางประกันวินาศภัย

ฐานข้อมูลกลางประกันวินาศภัยเป็นฐานข้อมูลที่ดำเนินการโดยบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าแนท จำกัด (Thai Insurers Datanet Co., Ltd. - TID) โดยเป็นบริษัทฯ ที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับประกันวินาศภัยทุกประเภทจากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับประกันวินาศภัยในประเทศไทย

โดนจุดประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลประกันวินาศภัยนี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกันภัยระหว่างบริษัทประกันได้อย่างสะดวก

ถ้าคุณทั้งลืมว่าสมัครประกันรถยนต์ไว้ที่ไหนบ้าง แถมยงทำเอกสารกรมธรรม์พรบรถยนต์หายไปด้วย แนะนำว่าให้ลองเช็คประกันรถยนต์ตัวเองกับฐานข้อมูลกลางประกันวินาศภัยได้เลย 


เช็คประกันรถยนต์ตัวเองกับโบรกเกอร์ประกันรถยนต์

ถ้าคุ้น ๆ ว่าตนเองเคยสมัครประกันรถยนต์กับโบรกเกอร์หรือนายหน้าประกันรถยนต์ แต่ตอนนี้ลืมเลขกรมธรรม์ไปแล้ว ก็สามารถติดต่อกับทางโบรกเกอร์ประกันรถยนต์ที่คาดว่าไปสมัครประกันรถยนต์ไว้โดยตรงเลย

การเช็คประกันรถยนต์จะสามารถทำได้โดยผู้ที่เป็นเจ้าของรถที่ทำประกันหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับรถยนต์ที่ทำประกันไว้เท่านั้น โดยไม่ว่าจะติดต่อเช็คประกันรถยนต์จากช่องทางไหน หน่วยงานไหนก็ตาม ข้อมูลที่ต้องแจ้งก็จะเหมือนกัน ได้แก่

 

 • ชื่อ-นามสกุล
 • เลขบัตรประชาชน
 • ข้อมูลเลขทะเบียนรถและหมายเลขตัวถังของรถยนต์
 • ยี่ห้อ รุ่น สีของรถ

 สามารถเช็คประกันรถยนต์จากทะเบียนรถได้ไหม? 

เราสามารถเช็คประกันจากทะเบียนรถยนต์ได้โดยแจ้งทะเบียนรถกับทางหน่วยงานที่รับเช็คประกันรถยนต์ เช่น สำนักงาน คปภ. บริษัทหรือโบรกเกอร์ประกันรถยนต์ หรือฐานข้อมูลกลางประกันวินาศภัย เป็นต้น 

แต่อย่างไรก็ตามการเช็คประกันรถยนต์จะสามารถทำได้เฉพาะเจ้าของรถ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับรถยนต์ที่เอาประกันเท่านั้น และส่วนมากการเช็คประกันรถยนต์นอกจากทะเบียนรถแล้วยังต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเช็คประกันรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเจ้าของรถ ยี่ห้อ รุ่น สีของรถ รวมถึงหมายเลขตัวถังรถ อยากตรวจสอบว่าประกันรถหมดอายุเมื่อไหร่ ต้องทำอย่างไร?

 เช็คประกันภัยรถยนต์หมดอายุ

หากประกันรถยนต์หมดอายุก็จะทำให้ความคุ้มครองขาดไป หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก็จะไม่สามารถเคลมประกันได้แล้ว ยิ่งหากเป็นประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) หากหมดอายุ ต่อไม่ทันอาจทำให้เราต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกด้วย

ถ้าเราไม่แน่ใจว่าประกันรถยนต์จะหมดอายุเมื่อไหร่ สามารถเช็คประกันภัยรถยนต์หมดอายุได้จากช่องทางดังนี้

กรณีตรวจสอบประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

 

 • ตรวจสอบด้วยตนเอง : โดยดูจากเล่มกรมธรรม์ที่บริษัทประกันออกให้
 • ตรวจสอบผ่านบริษัทประกัน : หากทำเล่มกรมธรรม์หายสามารถโทรสอบถามกับบริษัทประกันได้เลย โดยแจ้งข้อมูลยืนยันตนเช่น ชื่อนามสกุล เลขทะเบียนรถ เป็นต้น
 • ตรวจสอบผ่านสำนักงาน คปภ. : หากทำเล่มกรมธรรม์หาย แถมยังลืมว่าไปทำพ.ร.บ.กับบริษัทไหน สามารถโทรสอบถามกับสำนักงาน คปภ. ได้เลยที่หมายเลขสายด่วน 1186 กด 2

 

กรณีตรวจสอบประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

 • ดูจากเล่มกรมธรรม์ที่บริษัทประกันออกให้
 • เช็คประกันรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชั่นของบริษัทประกันภัยนั้น ๆ 
 • โทรสอบถามกับบริษัทประกันภัยโดยตรงผ่าน Call Center

 ไม่ใช่เจ้าของรถจะสามารถเช็คประกันรถยนต์ได้ไหม?

ปกติแล้วไม่ว่าจะช่องทางไหนหรือหน่วยงานที่รับเช็คประกันรถยนต์ใดก็จะสงวนสิทธิ์การเช็คประกันรถยนต์เฉพาะเจ้าของรถยนต์หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับรถยนต์ที่เอาประกันภัยเท่านั้น โดยผู้ที่มีสิทธิ์เช็คประกันรถยนต์ที่นอกจากเจ้าของรถ เช่น บริษัทประกันภัย ทนายความ เจ้าหน้าที่ศาล เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้นสรุปวิธีเช็คประกันรถยนต์ 

หากลืมว่าเคยสมัครประกันรถยนต์ไว้กับบริษัทไหน หรือทำเอกสารกรมธรรม์หาย หรือแม้ว่าไม่ได้เลขกรมธรรม์ แต่อยากเช็คประกันภัยรถยนต์หมดอายุเมื่อไหร่ สามารถเช็คได้หลายช่องทาง เช่น สำนักงาน คปภ. ฐานข้อมูลกลางประกันวินาศภัย หรือกับทางบริษัทประกันภัยที่คาดว่าไปทำประกันรถยนต์เอาไว้เลยก็ได้ทั้งนั้น 

แต่ปัญหาการลืมบริษัทที่ทำประกันภัยรถยนต์ไว้หรือประกันรถยนต์หมดอายุเมื่อไหร่นั้นจะหมดไปหากสมัครประกันรถยนต์กับ SILKSPAN เรามีบริการสมัครประกันรถยนต์กับบริษัทประกันรถยนต์ชั้นนำกว่า 20 บริษัท อีกทั้งเรายังมีบริการแจ้งเตือนชำระเบี้ยประกันผ่านไลน์ เพื่อไม่ให้คุณต้องเสียสิทธิ์ในประกันไป รวมถึงลดความเสี่ยงลืมชำระประกันพรบรถยนต์จนทำให้เสียค่าปรับอีกด้วย

"สบายใจได้ ไม่ต้องเป็นห่วงอีกต่อไปว่าจะลืมต่อประกัน" SILKSPAN ขอแนะนำบริการแจ้งเตือนต่อประกันรถยนต์ผ่าน LINE ไม่มีสายโทรกวนใจ ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครเลยที่นี่ https://www.silkspan.com/online/insurance-alert
แก้ไขครั้งที่ 1 โดย GUEST1649747579 เมื่อ24 มกราคม พ.ศ. 2566 11.12 น.

โพสตอบ

* ต้องล็อกอินก่อนครับ ถึงสามารถเโพสตอบได้

 
รอสักครู่กำลังโหลดข้อมูล
ข้อความ : เลือกเล่นเสียง
สนทนา