การใช้งาน

ระดับตำแหน่งต่างๆ

สมาชิก

บทความ

WYSIWYG Editor

การให้คะแนนระดับต่างๆ

ลำดับของสมาชิกในเว็บขีดเขียนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งสมาชิกทุกคนจะมีอันดับทั้งสามประเภททุกคนตามรูป

      โดยลำดับแรกเป็นลำดับของสมาชิกในขีดเขียน ลำดับต่อมาเป็นลำดับของนักเขียน และลำดับสุดท้ายเป็นลำดับของนักอ่านหรือนักวิจารณ์ จากรูปจะเห็นว่ามีคะแนนต่อท้ายลำดับทุกลำดับ ซึ่งลำดับจะขึ้นอยู่กับคะแนนด้านท้าย โดยจะมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

- ลำดับสมาชิกขีดเขียน

คะแนนได้จากการล็อคอิน ซึ่งจะได้รับ 1 คะแนน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ว่า ภายใน 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง จะได้เพียง 1 คะแนน ถึงแม้ว่าจะมีการล็อคอินหลายครั้งก็ตาม ระบบก็จะให้คะแนนเพียง 1 คะแนน อาจจะสรุปได้ง่าย ๆ ว่า “1 วันได้ 1 คะแนน”

- ลำดับนักเขียน

      คะแนนจะมาจากนิยาย เรื่องสั้น หรือบทความที่สมาชิกแต่งขึ้นได้ โดยจะได้คะแนนมาจาก

  1. ได้รับการโหวตจากสมาชิก ซึ่ง 1 โหวตจากสมาชิก 1 คน จะได้ 1 คะแนน (สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์โหวตให้คะแนนผู้แต่งได้ 1คะแนนเท่านั้น ไม่ว่าจะมีการโหวตกี่ครั้งก็ตาม) โดยช่องโหวตจะมีลักษณะตามรูป
  2. ได้รับมาจากสมาชิกได้มีการวิจารณ์เรื่องของผู้แต่ง โดยคำวิจารณ์นั้นต้องได้รับการกด like หรือ dislike ถึงจะได้รับ 1 คะแนน จากคำวิจารณ์ 1 คำวิจารณ์ หรือ 1 คำวิจารณ์ที่มีการกด like/dislike จะได้ 1 คะแนน

- ลำดับนักอ่าน(นักวิจารณ์)

      คะแนนได้มาจาก 2 ส่วน คือ

  1. จากการโหวตนิยาย เรื่องสั้น หรือบทความ 1 เรื่อง จะได้ 1 คะแนน โดยช่องโหวตจะมีลักษณะตามรูป
  2. จากการวิจารณ์นิยาย เรื่องสั้น หรือบทความ 1 เรื่อง จะได้ 1 คะแนน โดยคำวิจารณ์นั้นต้องได้รับการกด like หรือ dislike ข้อกำหนด 1 เรื่องสามารถวิจารณ์กี่ครั้งก็ได้ แต่จะได้รับเพียง 1 คะแนนเท่านั้น

สรุปได้ว่าใน 1 เรื่อง ผู้อ่านจะได้คะแนนมากสุด 2 คะแนนเท่านั้น

 
กำลังโหลดอยู่ครับ...