การใช้งาน

ระดับตำแหน่งต่างๆ

สมาชิก

บทความ

WYSIWYG Editor

สีของสมาชิำก

เด็กใหม่, หัดอ่านหัดเขียน, เริ่มเข้าขีดเขียน, ขีดเขียนหน้าใหม่, ขีดเขียนฝึกหัด
 
A
B
C
D
E
1
949033
94904d
94906a
94907d
8e9091
2
8d8a27
8d8a41
8d8a5e
8d8a71
878a85
3
8a8528
8a8542
8a855f
8a8572
848586
4
858221
85823b
858258
85826b
7f827f
5
79790b
797925
797942
797955
737969
ขีดเขียนชั้นอนุบาล, ขีดเขียนชั้นมอต้น, ขีดเขียนชั้นมอปลาย, ขีดเขียนเต็มตัว, ขีดเขียนดีเด่น
 
A
B
C
D
E
1
487d30
487d4a
487d67
487d7a
427d8e
2
417724
41773e
41775b
41776e
3b7782
3
3e7225
3e723f
3e725c
3e726f
387283
4
396f1e
396f38
396f55
396f68
336f7c
5
2d6608
2d6622
2d663f
2d6652
276666
สุดยอดขีดเีขียน, ขีดเขียนในตำนาน, หัตรทองคำ, ผู้ตรวจบทความ, คณะกรรมการ
 
A
B
C
D
E
1
345a6d
345a87
345aa4
345ab7
2e5acb
2
2d5461
2d547b
2d5498
2d54ab
2754bf
3
2a4f62
2a4f7c
2a4f99
2a4fac
244fc0
4
254c5b
254c75
254c92
254ca5
1f4cb9
5
194345
19435f
19437c
19438f
1343a3
ผู้ช่วยคนที่ 2, ผู้ช่วยคนที่ 3, ผู้ช่วยคนที่ 1
 
A
B
C
D
E
1
592e6d
592e87
592ea4
592eb7
532ecb
2
522861
52287b
522898
5228ab
4c28bf
3
4f2362
4f237c
4f2399
4f23ac
4923c0
4
4a205b
4a2075
4a2092
4a20a5
4420b9
5
3e1745
3e175f
3e177c
3e178f
3817a3
บรรณารักษ์, ผู้ดูแลระบบ, System
 
A
B
C
D
E
1
cb2e6d
cb2e87
cb2ea4
cb2eb7
c52ecb
2
c42861
c4287b
c42898
c428ab
be28bf
3
c12362
c1237c
c12399
c123ac
bb23c0
4
bc205b
bc2075
bc2092
bc20a5
b620b9
5
b01745
b0175f
b0177c
b0178f
aa17a3

หมายเหตุ


ระดับนักวิจารณ์ (แถวแนวนอน)

A = เด็กใหม่
B = เด็กหัดเขียน,เด็กเข้าเรียน,ฝันเป็นนักเขียน
C = นักเขียนฝึกหัด,นักเขียนอนุบาล,นักเขียนมอต้น,นักเขียนมอปลาย
D = อาชีพนักเขียน,นักเขียนดีเด่น,สุดยอดนักเขียน
E = นักเขียนในตำนาน,หัตรทองคำ

ระดับนักเีขียน (แถวแนวตั้ง)

1 = เด็กใหม่
2 = เด็กหัดอ่าน,เด็กเข้าเรียน,ฝันเป็นนักอ่าน
3 = นักอ่านฝึกหัด,นักอ่านอนุบาล,นักอ่านมอต้น,นักอ่านมอปลาย
4 = อาชีพนักอ่าน,นักอ่านดีเด่น,สุดยอดนักอ่าน
5 = นักอ่านในตำนาน,หัตรทองคำ
 
กำลังโหลดอยู่ครับ...