การใช้งาน

ระดับตำแหน่งต่างๆ

สมาชิก

บทความ

WYSIWYG Editor

สมาชิกระดับพิเศษ และการเปลี่ยนระดับสมาชิก

สมาชิกระดับพิเศษ นั้นจะมีคุณสมบัติการใช้งานเพิ่มขึ้น สมาชิกระดับพิเศษมีดังนี้

สมาชิกพิเศษทั่วไป

  • คณะกรรมการ
  • ผู้ตรวจบทความ
  • ผู้ช่วยคนที่ 3
  • ผู้ช่วยคนที่ 2
  • ผู้ช่วยคนที่ 1

สมาชิกพิเศษระดับสูง

  • บรรณารักษ์
  • ผู้ดูแลระบบ
  • System

สมาชิกระดับพิเศษทั่วไป

          สมาชิกระดับพิเศษทั่วไปจะสามารถเปลี่ยนระดับสมาชิกได้ แต่สมาชิกท่านนั้นจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ตั้งแต่ตำแหน่ง "เริ่มเข้าขีดเขียน" ขึ้นไป และระดับวิจาณ์ "ฝันเป็นนักอ่าน" ขึ้นไป จึงจะยอมรับการเปลี่ยนระดับได้

หมายเหตุ

สำหรับสมาชิกพิเศษทั่วไป การเปลี่ยนระดับสมาชิกให้ท่านอื่น กรุณาตรวจสอบการใช้งานท่านนั้นด้วย ถ้ามีการกระทำผิดใดหรือใช้งานที่ผิดจะส่งผลถึงผู้เปลี่ยนระดับด้วย

สมาชิกพิเศษระดับสูง

          สมาชิกพิเศษระดับสูง จะสามารถเปลี่ยนให้สมาชิกได้ทุกระดับ

ตารางสิทธิการเปลี่ยนระดับ

  คณะกรรมการผู้ตรวจบทความผู้ช่วยคนที่ 3ผู้ช่วยคนที่ 2ผู้ช่วยคนที่ 1บรรณารักษ์ผู้ดูแลระบบSystem
System - - - - - - - -
ผู้ดูแลระบบ - - - - - - -
บรรณารักษ์ - - - - - -
ผู้ช่วยคนที่ 1 - - - - -
ผู้ช่วยคนที่ 2 - - - -
ผู้ช่วยคนที่ 3 - - -
ผู้ตรวจบทความ - -
คณะกรรมการ -
หัตรทองคำ -
ขีดเขียนในตำนาน -
สุดยอดขีดเีขียน -
ขีดเขียนดีเด่น -
ขีดเขียนเต็มตัว -
ขีดเขียนชั้นมอปลาย -
ขีดเขียนชั้นมอต้น -
ขีดเขียนชั้นอนุบาล -
ขีดเขียนฝึกหัด -
ขีดเขียนหน้าใหม่ -
เริ่มเข้าขีดเขียน -
หัดอ่านหัดเขียน - - - - -
เด็กใหม่ - - - - -

ขั้นตอนการเปลี่ยนระดับ

  1. ให้หารายชื่อสมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนและเข้า timeline ของสมาชิกท่านนั้น
  2. เมื่อเข้า timeline ของสมาชิกที่จะเปลี่ยนระดับได้แล้ว ให้เลือกลิงค์เปลี่ยนระดับสมาชิก และกรอกข้อมูลในฟอร์มให้ครบ ดังรูป

หมายเหตุ

    สำหรับสมาชิกท่านใดที่พบเห็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของระดับสมาชิกพิเศษ สามารถแจ้งได้ที่ แจ้งปัญหา ครับ ทางทีมงานจะทำการตรวจสอบ
 
กำลังโหลดอยู่ครับ...