Dandelion

ขีดเขียนฝึกหัด (72)
เด็กใหม่ (5)
เด็กใหม่ (1)

สมัครเมื่อ9 มิ.ย. 2560

Active ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2561 22:10 น.

ชื่อ-นามสกุล ไม่เปิดเผย

วันเกิด 15 ต.ค. 2538 (อายุ 21 ปี)

ที่อยู่ ไม่เปิดเผย

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

แนะนำตัวเอง

การเขียนเป็นการระบายสิ่งที่คิด สิง่ที่พบเจอมาในแต่ละวัน อัดอั้นอยู่ในใจอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มีความสุข

นิยายทั้งหมดของเธอ

ดูวิจารณ์เพิ่มเติม

ใส่ผลลัพธ์ที่ได้
ดูข้อความเพิ่มเติ่ม

บทความที่เขียนของเธอ

นิยาย

ยังไม่มีบทความนี้

ฟิคชั่น

ยังไม่มีบทความนี้

สาระความรู้

ยังไม่มีบทความนี้

การศึกษา

ยังไม่มีบทความนี้

ตลกขบขัน

ยังไม่มีบทความนี้

กลอน

ยังไม่มีบทความนี้
 
กำลังโหลดอยู่ครับ...