EngineerTutor

เด็กใหม่ (0)
เด็กใหม่ (0)
เด็กใหม่ (0)

สมัครเมื่อ5 มี.ค. 2559

Active ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2559 23:34 น.

ชื่อ-นามสกุล ไม่เปิดเผย

วันเกิด 9 มิ.ย. 2531 (อายุ 27 ปี)

ที่อยู่ ไม่เปิดเผย

https://www.facebook.com/Engineer.Tutor.Fanpage

ไม่มี

ไม่มี

แนะนำตัวเอง

เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์ ติวสอบสถาบันการบินพลเรือน/โรงเรียนการไปรษณีย์

 

คอร์สติวสอบสถาบันการบินพลเรือน แบบติวกลุ่มที่สถาบัน

Civil Aviation Training Center the Excellence Aviation Training in Thailand
## สถาบันการบินพลเรือน ( สบพ ) ##
<< ศูนย์ชำนาญพิเศษด้านกิจการบินของประเทศไทย >>
ติวกลุ่ม: อัตราค่าเรียน = 6,500 บาท/คอร์ส เวลาเรียน 50 ชม
 

คอร์สติวสถาบันการบินพลเรือน แบบติวเดี่ยวหรือกลุ่มย่อย

EngineerTutor >>>เปิดคอร์สติวสอบสถาบันการบินพลเรือน แบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อย น้องสามารถเลือกสถานที่เรียน เช่นเรียนที่บ้านน้อง หรือ สถานที่น้องสะดวกเรียน สามารถปรับเวลาเรียนได้ตามความเหมาะสม
เพื่อการสอนที่ตรงเป้าหมายและตรงจุดของน้องๆ
แต่ล่ะคน ฝึกทำข้อสอบเก่าย้อนหลังของสถาบันการบินพลเรือนแบบเจาะลึกตัวต่อตัว ข้อต่อข้อ เพื่อเพิ่มการทำข้อสอบได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการสอบติดได้มากขึ้นครับ
## สถาบันการบินพลเรือน ( สบพ ) ##
<< ศูนย์ชำนาญพิเศษด้านกิจการบินของประเทศไทย >>
ติวเดี่ยว: อัตราค่าเรียน = 12,000 บาท/คอร์ส จำนวน 40 ชม.
ติวคู่: อัตราค่าเรียน = 18,500 บาท/คอร์ส จำนวน 40 ชม.
เรียนกลุ่มย่อย 3-5 คนขึ้นไป ดูรายละเอียดค่าเรียนเพิ่มเติม

 

@ คอร์สติวการบินพลเรือน ตะลุยโจทย์ เดือน มี.ค.-เม.ย 2559 @

 

คอร์สติวสอบสถาบันการบินพลเรือน คอร์สตะลุยโจทย์ เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 2559

คอร์สติวสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน ตะลุยโจทย์ มีนาคม - เมษายน 2559 สำหรับน้องสายวิทย์ - คณิต,สายศิลป์คำนวล-ศิลป์ภาษา ม.5 - ม.6, น้องสายช่าง ปวช ไฟฟ้ากำลัง เครื่องยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ โยธา เครื่องกลโรงงาน ติวกับพี่ๆศิษย์เก่าสถาบันการบินพลเรือนและนักบินการบินไทย พร้อมแนวข้อสอบเก่าและเจาะลึกแนวข้อสอบปีล่าสุด(ปี 2559) กับ 5 คณะในฝัน

1). หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
      (Bachelor of Engineer program in Aviation Electronics :AEE)
2). หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต ประกอบด้วย 3 สาขา
     (Bachelor of Technology in Aviation)
      2.1) การจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Program :ATM)
      2.2) การจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management Program :APM)
      2.3) การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management Program :ACM)
3).สาขาวิชานายช่างบารุงรักษาอากาศยาน
   (Aircraft Maintenance - Aircraft Maintenance Engineer License :AMEL)
4).สาขาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) (Aircraft Technology (Avionics: AT-AE))
5). สาขาเทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน) (Aircraft Maintenance - Aircraft Instruments :AI)
 

รายละเอียดคอร์ส : สอนคลอบคลุมใน 5 รายวิชาที่ใช้สอบ
1) Math
2) Physic
3) English
4) Basic of Aviation
5) Logical Thinking
 

คอร์สการบินตะลุยโจทย์ ถือว่าเป็นคอร์สสำคัญมากน่ะครับ สำหรับน้องที่ต้องการจะสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน เพราะเป็นการฝึกทำข้อสอบเก่าย้อนหลังที่เป็นภาษาอังกฤษ เน้นว่าเป็นข้อสอบเก่าจริงๆ ไม่ใช่แนวข้อสอบน่ะครับ เพื่อฝึกความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษของสถาบันการบินพลเรือน พร้อมกับพบปะพี่ๆการบินพลเรือน ที่สอบติดปีที่ก่อนๆ มาแนะแนวในแต่ล่ะคณะพร้อมแชร์ประสบการณ์การลงสอบสนามจริง เคล็ดลับในการสอบและ การเตรียมตัวเพื่อพิชิตข้อสอบสถาบันการบินพลเรือน.
 

คอร์สการบินตะลุยโจทย์ปี 2559 นี้ แบ่งเป็นสองคอร์สน่ะครับ ดังนี้

1). คอร์สติวการบินตะลุยโจทย์ มีนาคม 2559 รับ 30 คน/คอร์ส
       --->> ( เริ่มคอร์ส วันเสาร์ที่ 19 - วันจันทร์ที่ 28 มี.ค. 2559 )

2). คอร์สติวการบินตะลุยโจทย์ เมษายน 2559 รับ 30 คน/คอร์ส
        --->> ( เริ่มคอร์ส วันอังคาร 12 - วันพฤหัสบดี 21 เม.ย 2559 )


เรียน 10 วันติด, เวลาเรียน 10.00-16.00, เรียนวันล่ะ 5 ชั่วโมง แบ่งเป็นช่วงเช้า 2 ชม 10.00 - 12.00 และ เรียนช่วงบ่าย 3 ชม 13.00 - 16.00 น.

สองคอร์สนี้เรียนเหมือนกันทุกอย่างครับ ต่างแค่ช่วงเวลาในการเรียน ระหว่างเลือกเรียนเดือน มีนาคม หรือ เมษายน 2559 รับจำนวนจำกัดน่ะครับ ครบจำนวนแล้วปิดคอร์สทันทีครับ.น้องๆ กทม และ ตจว ที่สนใจสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน ภาคปีการศึกษา 2559 นี้ ห้ามพลาด!!!น่ะครับ
 

พิเศษคอร์สตะลุยโจทย์ปีนี้แจกของรางวัลเล็กๆน้อยๆครับ

Free >>> Tag Remove Before Flight สำหรับน้องที่ลงสมัคร และชำระเงินคอร์สตะลุยโจทย์ เดือนมีนาคม หรือ เดือนเมษายน 5 ท่านแรก

Free >>> Tag Remove Before Flight จับรางวัลแจกอีก 5 ที่สำหรับน้องที่ลงเรียนคอร์สตะลุยโจทย์ เดือนมีนาคม หรือ เดือนเมษายน 2559.

รวมทั้งสองคอร์ส Tag Remove Before Flight 20 รางวัลครับ
 

น้องที่มีความประสงค์จะติวคอร์สนี้ สามารถสมัครเรียนช่องทางนี้ครับ:
คลิก!!..สมัครเรียนคอร์สติวการบินพลเรือนตะลุยโจทย์ เดือน มี.ค.-เม.ย 2559

 

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หน้าเว็บ;
http://www.engineer-tutor.com

 

โรงเรียนการไปรษณีย์ ( Thailand Postal School )
## โรงเรียนการไปรษณีย์ ( คปท ) ##
<< สถาบันวิชาชีพในความควบคุมของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านงานไปรษณีย์โดยเฉพาะ >>
อัตราค่าเรียนต่อคอร์ส = 6,900 บาท/คอร์ส เวลาเรียน 50 ชม.

 

@ คอร์สติวโรงเรียนการไปรษณีย์ ปรับพื้นฐาน - ตะลุยโจทย์ เดือน พ.ค. - มิ.ย 2559 @

 

คอร์สติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2559

คอร์สติวสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ ปรับพื้นฐาน - ตะลุยโจทย์ เดือน พ.ค. - มิ.ย 2559 สำหรับน้องสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ม.๖ เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕o (๖ เทอม) ติวกับพี่ๆศิษย์เก่าโรงเรียนการไปรษณีย์และพี่ๆติวเตอร์ระดับแนวหน้า พร้อมแนวข้อสอบเก่าและเจาะลึกแนวข้อสอบปีล่าสุด(ปี 2559)

รายละเอียดคอร์ส สอนคลอบคลุมใน 5 รายวิชาที่ใช้สอบ
1) คณิตศาสตร์
2) ภาษาอังกฤษ
3) ภาษาไทย
4) คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
5) ทัศนคติ

คอร์สติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ปรับพื้นฐาน เตรียมความพร้อมก่อนสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ สอนลงรายละเอียดในแต่ละเรื่อง แต่ล่ะบท ของรายวิชาที่ใช้สอบฝึกทำข้อสอบเก่าเพื่อความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบของโรงเรียนการไปรษณีย์ เตรียมความพร้อมก่อนเรียนคอร์สตะลุยโจทย์.
 

คอร์สติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ตะลุยโจทย์ ถือว่าเป็นคอร์สสำคัญมากน่ะครับ สำหรับน้องที่ต้องการจะสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ เพราะเป็นการฝึกทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง เน้นว่าเป็นข้อสอบเก่าจริงๆ ไม่ใช่แนวข้อสอบน่ะครับ เพื่อฝึกความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบของโรงเรียนการไปรษณีย์ พร้อมกับพบปะพี่ๆ คปท. มาแนะแนวในแต่ล่ะคณะพร้อมแชร์ประสบการณ์การลงสอบสนามจริง
เคล็ดลับในการสอบและการเตรียมตัวเพื่อพิชิตข้อสอบ.
 

คอร์สโรงเรียนการไปรษณีย์ปี 2559 นี้ แบ่งเป็นสองคอร์สน่ะครับ ดังนี้

1). คอร์สติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ "ปรับพื้นฐาน" พฤษภาคม 2559 รับ 15 คน/คอร์ส
       --->> ( เริ่มคอร์ส วันเสาร์ที่ 14 - วันจันทร์ที่ 23 พ.ค. 2559 )

2). คอร์สติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ "ตะลุยโจทย์"  มิถุนายน 2559 รับ 15 คน/คอร์ส
        --->> ( เริ่มคอร์ส วันจันทร์ที่ 6 - วันพุธที่ 15 มิ.ย 2559 )


เรียน 10 วันติด, เวลาเรียน 10.00 -16.00 น., เรียนวันล่ะ 5 ชั่วโมง แบ่งเป็นช่วงเช้า 2 ชม 10.00 - 12.00 และ เรียนช่วงบ่าย 3 ชม
13.00 - 16.00 น.รับจำนวนจำกัด 15 คน/คอร์ส น่ะครับ ครบจำนวนแล้วปิดคอร์สทันทีครับ.น้องๆ กทม และ ตจว ที่สนใจสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ ภาคปีการศึกษา 2559 นี้ ห้ามพลาด!!!น่ะครับ
 

น้องที่มีความประสงค์จะติวคอร์สนี้ สามารถสมัครเรียนช่องทางนี้ครับ:
คลิก!!..สมัครเรียนคอร์สติวโรงเรียนการไปรษณีย์ ปรับพื้นฐาน - ตะลุยโจทย์ เดือน พ.ค. - มิ.ย 2559

 

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หน้าเว็บ;
http://www.engineer-tutor.com

 

รายนามอาจารย์สอนคอร์สติวสอบสถาบันการบินพลเรือน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ติวสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ คอร์สติวโรงเรียนการไปรษณีย์

 

 

 


:: สถานที่เรียน ::

สถาบัน เอ็นจิเนียติวเตอร์ ชั้น 2 ตึก SMD Office Center เดินทางสะดวก อยู่ติดถนนใหญ่ลาดพร้าว ข้างซอยลาดพร้าว71 พร้อมที่จอดรถด้านหลังอาคาร ติดกับเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา
ใกล้ MRT ลาดพร้าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สิ่งอำนวยความสะดวก

 

    • Wifi internet 24 ชั่วโมง

 

    • ภายในอาคารใช้ระบบ คีย์การ์ด พร้อมกล้องวงจรปิด

 

  • น้ำดื่ม ร้อน-เย็น บริการฟรี

 


:: แผนที่สถาบัน ::

 

 

 

 

คลิกเพื่อดูภาพขยาย

 

 

 

 

 

 

 
" สถาบันเอ็นจิเนียร์ติวเตอร์ ยึดเจตนารมณ์ ความถูกต้อง การสอนด้วยใจที่รักในการบริการและจรรยาบรรณที่มุ้งมั่นให้น้องๆไปถึงฝั่งฝันกับอาชีพที่น้องๆต้องการให้ได้ตามที่น้องๆปรารถนา "
 
 
Design by: www.engineer-tutor.com

 

 

 

นิยายทั้งหมดของเขา

ดูวิจารณ์เพิ่มเติม

ใส่ผลลัพธ์ที่ได้
ดูข้อความเพิ่มเติ่ม

บทความที่เขียนของเขา

นิยาย

ยังไม่มีบทความนี้

ฟิคชั่น

ยังไม่มีบทความนี้

เรื่องสั้น

ยังไม่มีบทความนี้

ตลกขบขัน

ยังไม่มีบทความนี้

กลอน

ยังไม่มีบทความนี้
 
กำลังโหลดอยู่ครับ...