สาระความรู้ : อียิปต์ ยุคทองเเห่งฟาโรห์ ตอนยุคก่อนราชวงศ์เเละราชอาณาจักรเก่า

อ่าน 9,328
วิจารณ์ 3
หมวด:
จำนวน:
6 chapter
แต่งเมื่อ:
วันที่ 31 ส.ค. 2555 12:29 น.
หัดอ่านหัดเขียน (9)
เด็กใหม่ (4)
เด็กใหม่ (5)
ดูคำวิจารณ์

chapter 1. อียิปต์ ยุคทองเเห่งฟาโรห์ ตอนยุคก่อนราชวงศ์เเละราชอาณาจักรเก่า

เขียนเมื่อ วันที่ 31 ส.ค. 2555 12:29 น.
•»

     อียิปต์ ตามความหมายที่เฮโรตัส นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกโบราณได้ให้นิยามความหมายว่า “อียิปต์คือของขวัญแห่งลุ่มน้ำไนล์”

     

     อียิปต์มีเนื้อที่ประมาณ 1,002,000 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางภาคเหนือ ติดอิสราเอลทางตะวันออกเฉียงเหนือ ติดทะเลแดงทางภาคตะวันออก ติดซูดานทางภาคใต้ และติดลิเบียทางภาคตะวันตก อียิปต์เป็นประเทศที่มีแผ่นดินเชื่อมต่อระหว่างทวีปแอฟริกากับทวีปเอเชีย ผ่านตะวันออกกลาง ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมต่อที่มีความสำคัญมาแต่ครั้นโบราณ แม้อียิปต์จะมีพื้นที่กว้างใหญ่มหึมา แต่พื้นที่เพาะปลูกมีเพียงร้อยละ 4 หรือประมาณ 4 หมื่นตารางกิโลเมตร ในบริเวณสามเหลี่ยมที่ราบลุ่มปากแม่น้ำไนล ์หรือที่เรียกกันว่า เดลต้า (Delta) บริเวณเนื้อที่เป็นส่วนใหญ่ของอียิปต์ ร้อยละ 92 เป็นแถบภูเขาและแม่น้ำ เนื่องด้วยอียิปต์เป็นประเทศแถบทะเลทราย เราจะพบได้ว่าที่นี่มีฝนตกน้อยมากหรือแถบไม่มีเลย ซึ่งฝนจะตกแค่ร้อยละ 200 ต่อปีเท่านั้น

 

     อารยธรรมอียิปต์โบราณเริ่มขึ้นประมาณ 3150 ปีก่อนคริสตกาล โดยการรวมอำนาจทางการเมืองของอียิปต์ตอนบนและตอนล่าง ภายใต้อำนาจฟาโรห์ กษัตริย์ผู้ปกครองประเทศอียิปต์ และมีการพัฒนาอารยธรรมเรื่อยมากว่า 3,000 ปี ประวัติของอียิปต์โบราณปรากฏขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือที่รู้จักกันว่า "ราชอาณาจักร" มีการแบ่งยุคสมัยของอียิปต์โบราณเป็นราชอาณาจักร ส่วนมากแบ่งตามราชวงศ์ที่ขึ้นมาปกครอง จนกระทั่งราชอาณาจักรสุดท้าย หรือที่รู้จักกันในนามว่า "ราชอาณาจักรใหม่" อารยธรรมอียิปต์อยู่ในช่วงที่มีการพัฒนาที่น้อยมาก และส่วนมากลดลง ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่อียิปต์พ่ายแพ้ต่อการทำสงครามจากอำนาจของชนชาติอื่น จนกระทั่งเมื่อ 31 ปีก่อนคริสตกาล อียิปต์โบราณพร้อมทั้งราชวงศ์ก็หายสาบสูญจากหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดกาล 

 

     อารยธรรมอียิปต์พัฒนาการมาจากสภาพของลุ่มแม่น้ำไนล์ การควบคุมระบบชลประทาน การควบคุมการผลิตพืชผลทางการเกษตร พร้อมกับพัฒนาอารยธรรมทางสังคม และวัฒนธรรม พื้นที่ของอียิปต์ส่วนมากล้อรอบด้วยทะเลทราย ทำให้ยากต่อการที่จะมีศึกมาประชั้นชิด นอกจากนั้นพวกเขายังรู้จักการทำเหมืองแร่ ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งอักษรภาพที่เราเรียกกันว่าเฮียโรกลิฟฟิก การบริหารการเมืองการปกครองของอียิปต์จะเน้นในรูปแบบเทวราชา ซึ่งก็คือการที่องค์ฟาโรห์ องค์ราชินีคือเทพเจ้านั่นเอง โดยประชาชนจะให้ความเคารพองค์ฟาโรห์กับองค์ราชินีเสมือนเทพเจ้า ทำให้การบริหารราชการบ้านเมืองและการควบคุมอำนาจนั้นทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

     ชาวอียิปต์โบราณไม่ได้เป็นเพียงแค่นักเกษตรกรรมและนักสร้างสรรค์อารยธรรมเท่านั้น แต่พวกเขายังรู้จักวิชาแขนงต่างๆ รวมทั้งสิ่งต่างๆ มากมายที่ให้เขาเป็นเหมือนชนชาตินักคิดและฉลาดที่สุดในโลกโบราณ ทั้งในด้านคณิตศาสตร์ เทคนิคการสร้างพีระมิด วัด โอเบลิสก์ ตัวอักษร และเทคโนโลยีด้านกระจก นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านการแพทย์ ระบบชลประทานและการเกษตรกรรมอีกด้วย นอกจากนี้ในปัจจุบัน พวกเขายังทิ้งมรดกให้เราดูต่างหน้ามากมาย อาทิ เช่น มหาพีรามิดแห่งกิซ่า วิหารอาบูซิมเบล รวมทั้งสถาปัตยกรรมอื่นๆ อีกมากมาย 

 

ลำดับราชวงศ์ 

 

ราชวงศ์อียิปต์โบราณแบ่งออกเป็นหลายยุคหลายสมัยและหลายราชวงศ์ ดังนี้ 

 

ยุคก่อนการรวมตัวขึ้นป็นราชอาณาจักร 

 

ยุคราชอาณาจักรเก่า 

 

ยุคราชอาณาจักรกลาง 

 

ยุคราชอาณาจักรใหม่ 

 

สังคมของอียิปต์โบราณ


ลักษณะของสังคมของอียิปต์แบ่งออกเป็น 7 ชั้นด้วยกัน 

 

-ชั้นสูงสุดคือฟาโรห์ องค์ราชินีและบรรดาเชื้อพระวงศ์ของพระองค์ (ฟาโรห์คือตำแหน่งกษัตริย์อียิปต์โบราณ มาจากคำว่า Pero แปลว่า “Great house” หรือ “Royal house” หมายถึงพระราชวังอันเป็นที่ประทับของกษัตริย์หรือที่อยู่ของเทพเจ้า) องค์ฟาโรห์ยังถือว่าเป็นโอรสแห่งเทพเจ้า หรือที่รู้จักกันว่า เทพฮอรัสนั่นเอง อีกทั้งยังทรงเปรียบเสมือนเทพเจ้า ซึ่งฟาโรห์แต่ละสมัยจะมีราชินีเคียงข้างบัลลังค์ได้เพียงองค์เดียวเท่านั้น ในภาษาอียิปต์โบราณ เราจะเรียกฟาโรห์ว่า Nesu (เนซู) ส่วนองค์ราชินีจะเรียกว่า Hemet Nesu Weret (เฮเมต เนซู เวเรท)

 

-คณะสงฆ์เป็นผู้ช่วยของฟาโรห์ในด้านการศาสนา นับเป็นชนชั้นที่ 2 ทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ อำนาจของพวกนักบวชส่วนมากมาจากการที่เคร่งครัดในทางศาสนา จึงทำให้ทั้งฟาโรห์ ราชินี เชื้อพระวงศ์รวมทั้งประชาชนให้ความเคารพและเกรงใจเป็นส่วนมาก

 

-ชนชั้นต่อมาคือ พวกขุนนาง การบริการงานท้องถิ่นจัดแบ่งประเทศออกเป็น 40 ส่วน แต่ละส่วนเรียกว่าโนมส์ (Nomes) เทียบได้กับจังหวัด มีข้าหลวงเรียกว่าโนมารท์ แต่ละส่วนเรียกว่าชนชั้น 3 ในอียิปต์ ฟาโรห์มักจะทรงเลือกผู้ใกล้ชิดขึ้นมาปกครองเป็นโนมารท์เสียส่วนใหญ่ แต่ภายหลังมา พวกเขาบ้าอำนาจมากขึ้น ทำให้คอยยึดแกร่งแย่งอำนาจของกันและกัน ไม่เว้นแม้กระทั่งองค์ฟาโรห์

 

-ชนชั้นต่อมาคือทหารประจำการ มีไว้เพื่อป้องกันประเทศและยกไปรุกรานผู้อื่น

 

-ต่ำลงมาอีกชั้นหนึ่งของสังคมอียิปต์ก็คือ ผู้ที่เราอาจเรียกได้ว่าชนชั้นกลาง คือพวกช่างฝีมือและพ่อค้าในประเทศอียิปต์ ซึ่งในสมัยนั้น จะมีการติดต่อการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านมากมาย อาทิ พันด์ ดินแดนที่ใกล้กับอียิปต์ โดยจะส่งของไปขายและรับกลับมาหลายอย่างคือ ทอง งาช้า เครื่องเงินต่างๆ ผ้าลินินหรือเครื่องหอมกำยาน

 

-ชนชั้นต่อมาคือกสิกร เป็นชนชั้นที่ถือว่ามีเยอะที่สุดในอียิปต์ พวกเขาจะทำหน้าที่ปลูกข้าวบาเลย์ สาลี ทำชลประทาน ทำการเกษตร เป็นต้น

 

-ชนชั้นล่างสุดของอียิปต์คือพวกทาสติดดินและเชลย ทำหน้าที่หาวัตุดิบรวมทั้งก่อสร้างสถานที่ๆ สำคัญทั้งหลายอย่าง วิหาร ปีรามิต สุสาน รวมทั้ง พระราชวัง อื่นๆ เป็นต้น

•»
บทความ บนหน้าเว็บ http://www.keedkean.com เกิดขึ้นจากการ เผยแพร่โดยสาธารณชน และได้เผยแพร่แบบอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงต้องใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง ถ้าหากท่านพบเห็นบทความที่ ผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งมาที่ b_beginner@hotmail.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

ชอบก็กดไลน์ :)

อยากแชร์ก็ทางนี้

Share Share Share

คะแนนโหวต

10
โหวต 10 /10 คะแนน
จากสมาชิก 2 คน

แนวเรื่อง/น่าสนใจ

10 /10

การใช้ภาษา/การบรรยาย

10 /10

การดำเนินเรื่อง/น่าติดตาม

10 /10

โหวตของฉัน

เฉพาะสมาชิกพิเศษเท่านั้น

กรุณา login ข้างบน หรือ สมัครสมาชิกใหม่

คำวิจารณ์พิเศษ

»ดูวิจารณ์เพิ่มเติม

คำวิจารณ์

ดูวิจารณ์เพิ่มเติม
 
กำลังโหลดอยู่ครับ...