การศึกษา : ๑๐๐ คำคำที่มักเขียนผิด

อ่าน 452
วิจารณ์ 0
หมวด:
จำนวน:
1 ตอน
แต่งเมื่อ:
วันที่ 2 ธ.ค. 2560 15:52 น.

(แก้ไขเนื้อหาล่าสุดเมื่อ โดย เจ้าของบทความ)

ขีดเขียนชั้นมอปลาย (121)
เด็กใหม่ (9)
เด็กใหม่ (1)
ดูคำวิจารณ์

ตอน 1.

เขียนเมื่อ วันที่ 2 ธ.ค. 2560 16:07 น.

( แก้ไขเมื่อ วันที่ 29 ม.ค. 2561 10:22 น. โดย เจ้าของบทความ )

๑๐๐ คำคำที่มักเขียนผิด

๑.กฎหมาย          มักเขียนเป็น          กฏหมาย

๒.กะทัดรัด          มักเขียนเป็น          กระทัดรัด

๓.กะเทย            มักเขียนเป็น          กระเทย

๔.กะเทาะ           มักเขียนเป็น          กระเทาะ

๕.กะทิ               มักเขียนเป็น          กระทิ

๖.กะพง              มักเขียนเป็น          กระพง

๗.กะพริบ            มักเขียนเป็น          กระพริบ

๘.กะเพรา           มักเขียนเป็น          กระเพา

๙.กระทะ            มักเขียนเป็น          กะทะ

๑๐.ก๊าซ             มักเขียนเป็น           ก๊าส

๑๑.เกม              มักเขียนเป็น           เกมส์

๑๒.แก๊ส             มักเขียนเป็น           แก๊ซ

๑๓.ขะมักเขม้น     มักเขียนเป็น           ขมักเขม้น        

๑๔.ไข่มุก           มักเขียนเป็น           ไข่มุกข์

๑๕.ขโมย           มักเขียนเป็น           โขมย

๑๖.คะ,ค่ะ          มักใช้สลับกัน

๑๗.คลินิก          มักเขียนเป็น            คลินิค,คลีนิค,คลีนิก

๑๘.โคตร           มักเขียนเป็น            โครต

๑๙.โควตา          มักเขียนเป็น            โควต้า

๒๐.ฆราวาส         มักเขียนเป็น            ฆารวาส

๒๑.โฆษณา         มักเขียนเป็น            โฆษนา

๒๒.เฆี่ยนตี          มักเขียนเป็น            เคี่ยนตี

๒๓.จะจะ            มักเขียนเป็น            จะๆ

๒๔.จะงอย          มักเขียนเป็น            จงอย

๒๕.จลาจล          มักเขียนเป็น            จราจล

๒๖.ช็อกโกแลต     มักเขียนเป็น           ช็อคโกแลต

๒๗.ซาวเสียง        มักเขียนเป็น           ซาวด์เสียง

๒๘.ซีเมนต์          มักเขียนเป็น           ซีเมน

๒๙.ซีรีส์              มักเขียนเป็น           ซีรีย์,ซีรี่ย์,ซีรี่ส์

๓๐.เซ็นชื่อ           มักเขียนเป็น           เซ็นต์ชื่อ

๓๑.แซ่บ              มักเขียนเป็น           แซบ

๓๒.แซ็ว              มักเขียนเป็น           แซว

๓๓.ดอกจัน          มักเขียนเป็น           ดอกจันทร์

๓๔.ดอกจันทน์(ชื่อดอกไม้) มักเขียนเป็น ดอกจัน

๓๕.ดอกไม้จันทน์  มักเขียนเป็น            ดอกไม้จันทร์

๓๖.ตระเวน          มักเขียนเป็น            ตระเวณ

๓๗.ไตรยางศ์       มักเขียนเป็น            ไตรยางค์

๓๘.ถนนราดยาง    มักเขียนเป็น            ถนนลาดยาง

๓๙.ทระนง           มักเขียนเป็น            ทรนง

๔๐.เท่                มักเขียนเป็น            เท่ห์(ชื่อคน)

๔๑.แท็กซี่           มักเขียนเป็น            แท๊กซี่

๔๒.เท้าความ        มักเขียนเป็น            ท้าวความ

๔๓.นะ,นะคะ,น่ะค่ะ มักเขียนเป็น            น่ะ,นะค่ะ,น่ะคะ

๔๔.นานา             มักเขียนเป็น           นาๆ

๔๕.น้ำมันก๊าด        มักเขียนเป็น           น้ำมันก๊าซ

๔๖.น้ำแข็งไส(ของหวาน) มักเขียนเป็น    น้ำแข็งใส

๔๗.นิเทศ             มักเขียนเป็น           นิเทศก์

๔๘.โน้ต               มักเขียนเป็น           โน๊ต

๔๙.บาตร(บาตรพระ) มักเขียนเป็น          บาต

๕๐.บล็อก               มักเขียนเป็น         บล็อค

๕๑.บังสุกุล              มักเขียนเป็น         บังสกุล

๕๒.บิณฑบาต           มักเขียนเป็น         บิณฑบาตร

๕๓.บิดพลิ้ว              มักเขียนเป็น         บิดพริ้ว

๕๔.แบงก์                มักเขียนเป็น         แบงค์(ชื่อคน)

๕๕.ปิกนิก                มักเขียนเป็น         ปิกนิค

๕๖.ปฐมนิเทศ           มักเขียนเป็น         ปฐมนิเทศน์     

๕๗.ประณีต              มักเขียนเป็น         ปราณีต

๕๘.ประดิดประดอย     มักเขียนเป็น         ประดิษฐ์ประดอย

๕๙.ประสบการณ์        มักเขียนเป็น         ประสพการณ์

๖๐.ปรานี(ใจดี)          มักเขียนเป็น         ปราณี(ผู้มีชีวิต)

๖๑.ปล้นสะดม            มักเขียนเป็น         ปล้นสดมภ์

๖๒.ผล็อยหลับ           มักเขียนเป็น         ผลอยหลับ

๖๓.พลัดพราก           มักเขียนเป็น         พรัดพราก

๖๔.พิศวง                มักเขียนเป็น         พิสวง

๖๕.พิศวาส              มักเขียนเป็น         พิศวาศ

๖๖.พิสดาร              มักเขียนเป็น          พิศดาร            

๖๗.พิสมัย              มักเขียนเป็น          พิศมัย

๖๘.พึมพำ              มักเขียนเป็น          พึมพัม

๖๙.มอเตอร์ไซค์       มักเขียนเป็น          มอเตอร์ไซด์

๗๐.มุกตลก             มักเขียนเป็น          มุขตลก           

๗๑.ราคาย่อมเยา       มักเขียนเป็น          ราคาย่อมเยาว์

๗๒.เรี่ยไร               มักเขียนเป็น           เรี่ยราย

๗๓.ลายเซ็น            มักเขียนเป็น           ลายเซ็นต์

๗๔.ลิงก์                 มักเขียนเป็น           ลิงค์

๗๕.ลิดรอน              มักเขียนเป็น           ริดรอน

๗๖.โล่                   มักเขียนเป็น           โล่ห์

๗๗.เลือดกบปาก       มักเขียนเป็น           เลือดกลบปาก

๗๘.ล่ำลา               มักเขียนเป็น            ร่ำลา

๗๙.ไล่เลียง,ซักไซ้ไล่เลียง มักเขียนเป็น     ไล่เรียง,ซักไซ้ไล่เรียง

๘๐.วารดิถี               มักเขียนเป็น           วาระดิถี

๘๑.วิ่งเปี้ยว              มักเขียนเป็น           วิ่งเปรี้ยว

๘๒.เวนคืน               มักเขียนเป็น           เวรคืน                     

๘๓.สถิต                 มักเขียนเป็น           สถิตย์

๘๔.สนนราคา           มักเขียนเป็น           สงวนราคา

๘๕.สังเกต              มักเขียนเป็น           สังเกตุ

๘๖.สัมมนา             มักเขียนเป็น           สัมนา

๘๗.สาบสูญ            มักเขียนเป็น           สาปสูญ

๘๘.สำอาง             มักเขียนเป็น           สำอางค์ 

๘๙.หงส์                มักเขียนเป็น           หงษ์

๙๐.หมาใน              มักเขียนเป็น          หมาไน

๙๑.เหม็นสาบ           มักเขียนเป็น          เหม็นสาป

๙๒.ใหลตาย             มักเขียนเป็น         ไหลตาย

๙๓.ออฟฟิศ             มักเขียนเป็น          ออฟฟิส

๙๔.อะลุ่มอล่วย,อะลุ้มอล่วย มักเขียนเป็น   อลุ้มอล่วย         

๙๕.อะไหล่              มักเขียนเป็น          อะหลั่ย,อาไหล่

๙๖.อนุญาต              มักเขียนเป็น          อนุญาติ

๙๗.อานิสงส์             มักเขียนเป็น          อานิสงฆ์

๙๘.อุบาทว์              มักเขียนเป็น          อุบาท

๙๙.โอกาส               มักเขียนเป็น          โอกาศ

๑๐๐.ไอศกรีม            มักเขียนเป็น          ไอสกรีม,ไอศครีม

#เคล็ดลับการจำ : จำเฉพาะคำที่เขียนถูกเท่านั้น ไม่ต้องไปสนใจว่าคำที่ผิดๆ อย่างไร

บทความ บนหน้าเว็บ http://www.keedkean.com เกิดขึ้นจากการ เผยแพร่โดยสาธารณชน และได้เผยแพร่แบบอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงต้องใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง ถ้าหากท่านพบเห็นบทความที่ ผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งมาที่ b_beginner@hotmail.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

ชอบก็กดไลน์ :)

อยากแชร์ก็ทางนี้

Share Share Share

คะแนนโหวต

0
โหวต 0 /10 คะแนน
จากสมาชิก 0 คน

แนวเรื่อง/น่าสนใจ

0 /10

การใช้ภาษา/การบรรยาย

0 /10

การดำเนินเรื่อง/น่าติดตาม

0 /10

โหวตของฉัน

เฉพาะสมาชิกพิเศษเท่านั้น

กรุณา login ข้างบน หรือ สมัครสมาชิกใหม่

คำวิจารณ์พิเศษ

»ดูวิจารณ์เพิ่มเติม

คำวิจารณ์

ดูวิจารณ์เพิ่มเติม
 
กำลังโหลดอยู่ครับ...